Zarządzanie najmem

Wyręczymy Cię ze wszystkich obowiązków związanych z wynajmem Twojego mieszkania.

- obsługa nieruchomości przez cały okres trwania umowy najmu
- weryfikacja Najemców pod względem zdolności do regularnych płatności (referencje, forma zatrudnienia, etc.)
-przygotowanie oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz ze szczegółową dokumentacją zdjęciową
- rozliczanie liczników
- panel najemcy
- komunikacja e-mail z najemcami
- komunikacja sms z najemcami
- panel właściciela
- wyręczenie właściciela przy wszystkich czynnościach związanych z wynajmem
- reprezentujemy Właściciela przed firmami świadczącymi usługi dostawy np. woda, energia elektryczna
- wystawianie faktur/ not księgowych dla najemców
- zgłaszanie / zarządzanie usterkami w nieruchomości
- kontrola płatności, księgowanie wpłat
- windykacja należności od najemców
- obsługa dokumentów kosztowych - refakturowanie poboru mediów na najemcę wg zużycia i przyjętych norm, dokonanie rozliczenia rocznego w oparciu o rozliczenie dla Właściciela przygotowane przez zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej
- kontrola mieszkania
- obsługa podatkowa właściciela dot. zaliczek na podatek dochodowy z tyt. ryczałtu, rozliczenie PIT- 28 dla właściciela (zeznanie podatkowe) z osiągniętego przychodu
- pełna kartoteka zarządzania wynajmem przez stronę internetową ONLINE 24/7
- obsługa anglojęzyczna

Możesz mieć pewność, że zlecając nam opiekę nad Twoim mieszkaniem, cała procedura będzie zgodna z prawem.