Księgowość wspólnot mieszkaniowych

Przedstawiamy ofertę, jaką kierujemy bezpośrednio do wspólnot mieszkaniowych.

Usługa skierowana jest również do tych Wspólnot Mieszkaniowych, które reprezentowane są przez zarząd właścicielski (wybrani Właściciele sami zajmują się zarządzaniem Wspólnotą), a poszukują jedynie biura świadczącego obsługę księgową Wspólnoty Mieszkaniowej.

Księgowość Wspólnoty Mieszkaniowej może być prowadzona online, bez potrzeby wymiany dokumentacji papierowej:

- wprowadzenie danych do systemu System Łatwej Obsługi Nieruchomości: budynków, lokali (wraz z parametrami) i właścicieli (na podstawie księgi wieczystej)
- dostęp do aplikacji służącej do przesłania dokumentów księgowych (faktury, wyciągi, noty)
- dostęp do modułu e-kartoteki dla każdego mieszkańca (podgląd na naliczenia oraz kwoty zaległości, dokumenty rozliczenia mediów, stany liczników w lokalach)
- dostęp do raportów dla zarządu (zaległości właścicieli, sprawozdanie finansowy Wspólnoty Mieszkaniowej)
- moduł głosowania nad uchwałami online
- dedykowany księgowy, z bezpośrednim kontaktem telefonicznym i mailowym
- wodę, koszty jej podgrzania oraz CO rozliczamy wg stanów liczników i obowiązujących we wspólnocie regulaminów w okresach przyjętych przez Wspólnotę (raz na kwartał, raz do roku)
- prowadzimy wstępną (przedsądową) windykację zaległości
- sporządzanie rocznego sprawozdania wspólnoty mieszkaniowej oraz rozliczenia Właścicieli z ich udziału w częściach wspólnych oraz wyniku rozliczenia mediów